Atık Nedir, Nasıl Sınıflandırılır?


Artık ihtiyaç duymadığımız ve uzaklaştırmak istediğimiz her tür madde atık olarak tanımlanabilir.

Çevre Mevzuatı’na göre ise:

Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyal.

Atık Türleri

A- Tehlikesiz Atıklar

            1- Evsel Atıklar

            2- Evsel Nitelikli Endüstriyel Atıklar

            3- Ambalaj Atıkları

B- Tehlikeli Atıklar

C- Tıbbi Atıklar

D- İnşaat ve Yıkıntı Atıkları