Cevabi basın açıklaması;Son günlerde İZAYDAŞ Solaklar Evsel Atık Düzenli Depolama Alanındaki koku problemi ile ilgili şikâyetler, yanlış ve eksik bilgilerin düzeltilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

İZAYDAŞ, 1996 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulmuştur. İZAYDAŞ’ın kurulma amacı; Çevre Kanunu’na uygun olarak evsel ve endüstriyel atıkların bertarafını sağlamaktır. Bu çerçevede İZAYDAŞ Türkiye’deki ilk atık bertaraf tesisi olarak bir taraftan bu atıkların bertarafını sağlarken diğer taraftan elektrik enerjisi üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

Öncelikle şu bilgiyi net bir şekilde ifade etmek gerekir ki; şikayetlere konu olan kokunun kaynağı hiçbir şekilde yakma tesisi değil, evsel atıkların yani evimizden çıkan çöplerin düzenli depolandığı alanlardır.

“Her gün 2000 tona yakın evsel atıkla mücadelenin getirdiği sıkıntıları, özveri ile çalışarak aşıyoruz”

Atık yönetiminde Türkiye’nin lider kuruluşu İZAYDAŞ olarak öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki, düzenli depolama alanlarımıza sadece ilimizden her gün 2 bin tona yakın evsel atık (çöp) gelmektedir. Belediye hizmet araçları ile tarafımıza ulaşan bu atıklara anında müdahale edilerek serme ve sıkıştırma işlemi uygulanmaktadır. Ardından üzeri örtü toprağı ile örtülmektedir.

Bu süre zarfında havaların da ısınması ile birlikte tesislerimizde insan sağlığını etkilemeyen bir koku (çöp kokusu) oluşmaktadır. İZAYDAŞ tesisleri içerisinde oluşan bu koku evsel atıkların dökme, serme ve sonrasında aşırı sıcakların etkisiyle çürümesi sonucunda ortaya çıkan kokudur. İZAYDAŞ olarak, Alikahya bölgesinde ikamet eden vatandaşlarımızın artan şikâyetleri üzerine, yoğun çabalarımızın yanında kokusuzlaştırma çalışmaları da tüm hızıyla devam etmektedir.

Üç vardiya ve 7/24 esas alınarak çalıştırılan evsel atık düzenli depolama alanlarımıza başka bir ilden evsel atık (çöp) kabulü yapılmamaktadır. Ayrıca yurt dışından ne evsel atık düzenli depolama alanlarımıza ne de endüstriyel atık yakma tesisimize atık kabul edilmemektedir.

Kokusuzlaştırma çalışmaları nelerdir?

Evsel atık (çöp) sahasının çevresine kurulan koku bariyeri sistemi ile kötü kokunun yayılması önlenmeye çalışılmaktadır. Koku bariyer sisteminin yanında ikinci koku önleme sistemi de devreye alınmıştır. 80 metre yatay, 30 metre dikey su püskürtme kapasitesine ve 10.000 m² etki alanına sahip olan reaktif fan sisteminde kullanılan koku ürünü ile çevreye, atmosfere ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde kokusuzlaştırma işlemi gerçekleştirilmektedir. Bütün bu aldığımız tedbirler ve yaptığımız çalışmalar bu şikâyetleri minimum seviyelere indirmiştir.

Sonuç olarak çürüyen evsel atığın (çöpün) güneş ve nem ile birlikte kokması doğaldır. İZAYDAŞ şimdiye kadar aldığı tedbirler ve denediği metotlarla kokunun minimum seviyede oluşmasını sağlamak için çaba sarf etmektedir. Kokunun önlenmesiyle ilgili dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip edilmekte, oluşabilecek yatırım maliyetinden hiç bir şekilde kaçmadan çözüm potansiyeli olan yöntemler denenmektedir. Ayrıca konu ile ilgili üniversite ve uzmanlarla birlikte çalışılmaktadır. Sosyal açıdan da mümkün olduğu kadar tüm komşularını tesislerinde ağırlayarak kokunun insan sağlığı açısından zararsız olduğunu anlatmaktadır. Özellikle komşu mahalle ve köylerden gelen şikayetlerde görülmektedir ki; kokunun bacadan çıktığını ve sağlığa zararlı olduğunu düşünülmektedir. Yukarıda da izaha edildiği üzere konunun kaynağı yakma tesisi değil, evsel atık depolama sahasıdır. Bilgi edinmek üzere İZAYDAŞ tesislerine gelen tüm ziyaretçilere şeffaf bir şekilde bilgi verilmekte ve tesisler gezdirilmektedir. Gerçekleşen tüm iş ve işlemler gösterilmektedir. Bu geziler sonucunda ziyaretçilerimiz memnuniyet duyarak, özverili çalışmalarımızı tebrik etmekte ve olumlu görüşlerle tesislerimizden ayrılmaktadırlar.

Yeni evsel yakma tesisi ile koku tamamen ortadan kalkacak

Mevcut evsel atık depolama alanlarının önümüzdeki yıllarda dolacak olması yeni bir tesis kurma arayışını da gündeme getirmiştir. Düzenli depolama alanlarından vazgeçerek modern ve ülke vizyonuna yakışır bir evsel yakma, enerji üretim tesisi projesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmaktadır. Farklı bir yerde bu tesisinin devreye alınması ile birlikte Kocaeli’nde evsel depolama alanları tarih olacak ve koku problemi de tamamen ortadan kalkacaktır.

Çöp kamyonları tesisten temiz çıkıyor

İZAYDAŞ’ın evsel düzenli depolama alanlarında atıklarını boşaltan belediyelere ait çöp kamyonlarının tekerlekleri için çevre ve insan sağlığına gelebilecek zararları engellemek amacıyla yıkama ünitesi de revize edilmiş ve uygulamaya alınmıştır. Araçların tekerlekleri basınçlı su ile otomatik olarak yıkanmakta ve temizlenmektedir.

Çevresel etkilerinin araştırılması yapılıyor

İZAYDAŞ kanun ve yönetmelikler zorunlu kılmadığı halde zaman zaman tesis çevre bölgesinde de çevresel etki analizi çalışmaları yapmaktadır. 2011 yılında “İZAYDAŞ Atık Yakma Tesisi Dioksin-Furan Emisyonlarının Çevresel Etkilerinin Araştırılması” projesi başlatılarak baca gazı, tesis çıkış atık su ve tesis civarındaki toprakta farklı zamanlarda ölçümler yapılmıştır. Söz konusu proje kapsamında; Ekim 2011, Mart 2012 ve Ocak 2013 tarihlerinde, tesisin etki alanında belirlenmiş 24 farklı noktadan 48 adet toprak numunesi alınmıştır. TÜBİTAK MAM tarafından yapılan analizlerin sonuçlarında atık yakma sırasında baca gazı emisyonlarının yönetmelik sınır değerlerinin altında olduğu, toprak numuneleri sonuçlarının ise “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” kapsamında sınır değerin çok altında olduğu tespit edilmiştir. 2018 yılında içinde TÜBİTAK MAM ile yapılan sözleşme çerçevesinde yeni bir çevresel etki değerlendirmesi çalışması başlatılmış olup bu proje kapsamında; İZAYDAŞ tesis çevre bölgesinde rüzgar yönleri esas alınarak farklı yön ve noktalardan alınacak toprak, hava, sebze ve meyve numunelerinde kirlilik analizi yapılarak çevreye olan etkilerimiz bir daha kamuoyuna sunulmak üzere raporlanacaktır.

İZAYDAŞ yakma tesisi baca gazı dioksin-furan analiz sonucu yasal sınırların 25 kat altında çıktı

İZAYDAŞ, yönetmelik gereği periyodik olarak yaptırması gereken baca gazı dioksin - furan analizlerini düzenli olarak yaptırmakta ve raporlamaktadır. En son 2018 yılı Ağustos ayında raporlanan analiz sonuçlarında İZAYDAŞ yakma tesisinin yönetmeliklere uygun şekilde çalıştırıldığı ve çevre ve insan sağlığına zarar vermediği görülmektedir. Ağustos 2018 raporunda yakma tesisi baca dioksin-furan miktarının 0,0042 mg/Nm3 değeri ile yönetmelik sınır değerinin 25 kat daha az çıktığı belirlenmiştir. İZAYDAŞ tehlikeli atık yakma tesisinde ise dört ayrı arıtma sürecinden geçen baca gazı emisyonlarının sürekli ölçümü yapılmakta, ilgili kayıtlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak takip edilmektedir. Ayrıca şeffaflık ilkesi gereği tüm günlük emisyon değerleri www.izaydas.com.tr web sitesinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

İZAYDAŞ çalışanlarının sağlığı

İZAYDAŞ 300’e yakın çalışanı ile 22 yıldır tesislerini tüm teknik gerekliliklere uygun olarak titiz bir şekilde işletmekte, insana ve çevreye duyarlı davranmaktadır. Bu kapsamda çalışanlarına yasaların tanımladığı zorunlu kontrollerin yanında detaylı sağlık taraması yapmaktadır. Ayrıca her yıl işletme çalışanlarımıza düzenli olarak ağır metal tetkikleri yapılmaktadır. Bugüne kadar hiçbir çalışanımızda ve emekli olanda kayıtlı bir meslek hastalığına rastlanmamıştır.

Senede 5000 vatandaşımıza kapılarımızı açıyoruz

İZAYDAŞ olarak çalışmalarımızı ve tüm faaliyetlerimizi vatandaşlarımızla paylaşmaya özen gösteriyor ve önemsiyoruz. Her yıl ortalama 5000 kişiye tesislerimizin faaliyet ve çalışmalarını yerinde aktarmaktan memnuniyet duyuyoruz. Tesisimize gelerek yerinde bilgilendirilen ziyaretçilerimiz, İZAYDAŞ’ın başka yere taşınmasının teknik olarak mümkün olmadığını kendi gözleriyle görmekte ayrıca tesisimizdeki faaliyetlerin kent için ne kadar faydalı ve büyük bir hizmet olduğunu ifade etmektedir.

Görüldüğü üzere İZAYDAŞ yönetmelikler gereği bağımsız kuruluşlar ve ziyarete gelen halkımız tarafından her zaman denetimlere tabidir. Denetimler ile çıkan analiz sonuçları göstermektedir ki, İZAYDAŞ iyi işletilen bir kurum ve Türkiye’nin en önemli atık bertaraf tesisidir.

Çalışmalarımızı tüm yasal gereklilikleri ödün vermeden yerine getirerek şeffaf bir şekilde gerçekleştirdiğimizi tüm kamuoyu ile paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Hem TÜBİTAK tarafından hem de bağımsız diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen denetim sonuçlarını bugüne kadar kamuoyu sürekli paylaştık. Bundan sonra da paylaşmaktan çekinmeyeceğiz. Çünkü atık yönetiminde Türkiye’nin lider kuruluşu İZAYDAŞ olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun öncülüğünde çevreci yaklaşımla işimizi gereği gibi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

Sonuç olarak evsel depolama alanlarımızdan ve tesisimizin bacasından insan ve çevre sağlığını tehdit ve rahatsız edecek bir gaz çıkışı söz konusu değildir. Komşularımızın İZAYDAŞ hakkındaki endişelerinin bilimsel veriler ışığında yersiz olduğunu hatırlatarak şeffaflık politikamız gereği tesisimizin kapılarının tüm halkımıza her zaman açık olduğunu belirtmek isteriz. Son beş yılda tesislerine 50 binden fazla ağaç diken ve bakımlarını düzenli bir halde yapan bir kurum olarak bir yandan evsel ve endüstriyel atıkları bertaraf ederken diğer yandan vazgeçilmez temel ilkemiz olan çevre ve insan sağlığına da zarar vermeden projelerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğimizi tüm kamuoyu paylaşıyor ve saygılar sunuyoruz…


Haber Resimleri                             Diğer Haberler

 • Duyuru

  Duyuru

  İZAYDAŞ ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında 17.09.2021 tarihinde “Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. ..Haberin Devamı
 • İZAYDAŞ emekçi kadınlarına teşekkür

  İZAYDAŞ emekçi kadınlarına teşekkür

  İZAYDAŞ’ın kadın çalışanları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleştirilen programda bir araya geldi. İzaycan toplantı salonunda gerçekleşen programda keyifli anlar yaşandı...Haberin Devamı
 • Müşteri memnuniyeti anketi sonuçlandı

  Müşteri memnuniyeti anketi sonuçlandı

  İZAYDAŞ müşteri memnuniyeti %86,7, kurumsal itibar puanı %95,6..Haberin Devamı
 • Türkiye'nin Atık Yönetimindeki Lider Kuruluşu İZAYDAŞ,

  Türkiye'nin Atık Yönetimindeki Lider Kuruluşu İZAYDAŞ,

  IFAT Eurasia 2021 Fuarı'nda ziyaretçileriyle buluştu. #temizişyapıyoruz..Haberin Devamı
 • VEFAT

  VEFAT

  Genel Müdürümüz Muhammet Saraç'ın babası Süleyman Saraç hakkın rahmetine kavuşmuştur. İZAYDAŞ Ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz...Haberin Devamı